Prostory pro akce malé i velké


Najít opravdu vhodné prostory pro pořádání konferencí není příliÅ¡ snadné. Každý má jiné požadavky, co se prostor i jejich vybavení týká. VÄ›tÅ¡ina firem nabízí jen omezené množství místností, židlí, a další výbavy. Možná máte své oblíbené místo pro malé akce, ale když potÅ™ebujete uspořádat nÄ›co vÄ›tšího, musíte najít odpovídající konferenÄní centrum. Co když ale existuje takové, které dokáže splnit požadavky na veÅ¡keré vaÅ¡e pÅ™ednášky, Å¡kolení, a jiné akce? Takové, jehož kapacita je opravdu velká a pÅ™itom dokáže skvÄ›le posloužit i pro malé seÅ¡losti? PÅ™esnÄ› takovým místem je konferenÄní hotel Luna.

Správný výběr

NaÅ¡e konferenÄní prostory umožňují opravdu Å¡iroké využití. Máme pro vás k dispozici celkem sedm místností. Sál má kapacitu až 150 osob. Dalších 6 salónků disponuje kapacitou 15 až 70 osob. Můžete si tedy vybrat místnost, která bude pÅ™esnÄ› odpovídat poÄtu úÄastníků. Poloprázdná místnost nedÄ›lá dobrý dojem a pÅ™eplnÄ›ná je zase nepohodlná. S výbÄ›rem té správné vám rádi pomůžeme. K dispozici vám je také salónek restaurace, který pojme až 50 osob.