Zahrada k pronájmu


V poslední dobÄ› je velice moderní, že i lidé, kteří bydlí v bytÄ›, tak si kupují zahradu. A víte, jak tohle myslím? SamozÅ™ejmÄ›, že takhle, že lidé, když bydlí v bytÄ›, tak nemohou mít vlastní zahradu. A proto to lidé dÄ›lají tak, že si tÅ™eba nÄ›kde na vesnici koupí anebo pronajmou nÄ›jakou Äást zahrady. I tohle jde. Také ale musíte mít na pamÄ›ti, že nic není zadarmo, za tohle se také platí. Kolikrát ale slýchám lidi, kteří si stěžují, že prý na vesnici to lidé mají tak drahé, jako kdyby to prý bylo v centru Prahy. Jenomže tohle není tak úplnÄ› pravda. Je logické, že lidé, když tÅ™eba chtÄ›jí nÄ›co pronajmout nebo prodat, tak si vlastnÄ› dají vlastní cenu.

Sekat trávu by mě ale nebavilo.

Jo, nÄ›kdy je to ale opravdu hodnÄ› složité. NÄ›kdy lidé chtÄ›jí nÄ›co pronajmout, ale nedokáží se tÅ™eba dohodnout i na cenÄ›. Tohle je potom velice složité, proto se lidé musí rozhodnout, jestli tÅ™eba chtÄ›jí byt anebo zahradu pronajmout nÄ›komu, koho tÅ™eba vůbec neznají. Znám nÄ›které lidi, kteří radÄ›ji nepronajímají nic. Nechají to zchátrat. Tohle ale podle mého názoru není zas tak úplnÄ› ideální, protože když budete zanedbávat dům anebo zahradou, tak se vám to jednoznaÄnÄ› nevyplatí. Potom také budete platit vysoké peníze za to, že budete nÄ›co rekonstruovat, anebo udržovat.

Na zahradě bych nejraději pěstovala květiny.

JednoduÅ¡e se rozmyslete, jestli chcete pronajmout zahradu anebo dům. Pokud ano, tak podle mého názoru udÄ›láte dobÅ™e. UrÄitÄ› se najdou takoví poctiví a Å¡ikovní lidé, kteří se vám tÅ™eba o zahradu také postarají. A to za to, že jim ji tÅ™eba půjÄíte na víkend. JednoznaÄnÄ› nÄ›kteří lidé, kteří bydlí v bytÄ› a nemají dům a zahradu, tak také samozÅ™ejmÄ› nÄ›kteří chtÄ›jí léto trávit na zahradÄ› a nemají tÅ™eba peníze na dovolenou v zahraniÄí. A tak si radÄ›ji pronajmou tady místo od nÄ›jakého soukromníka, tÅ™eba kousek zahrady. Nebo také chatu, protože tohle je v poslední dobÄ› velice moderní a dÄ›lá to takhle mnoho lidí, a to hlavnÄ› rodin s dÄ›tmi.