Váš nejlepší školní výlet


V druhém pololetí ve Å¡kole Äas doslova letí. Utíká to mnohem rychleji než tÅ™eba do Vánoc. Je to tím, že s koncem roku se pÅ™ibližují letní prázdniny. A jeÅ¡tÄ› než tu bude to bájeÄnÄ› dlouhé volno, Äekají na vÅ¡echny žáky bájeÄné Å¡kolní výlety. Aby se taková akce opravdu vydaÅ™ila, je nutné neponechat nic náhodÄ›. SkvÄ›le zajistit a naprosto dokonale pÅ™ipravit a zorganizovat ji umí specializované firmy. Takovou nabídku má pro vÅ¡echny uÄitele a jejich žáky i RIKITAN. Je to nabídka pobytu, kterému nic nechybí a kde se naprosto o vÅ¡echno postarají zkuÅ¡ení průvodci.

Skvělý program, skvělé zázemí

SkvÄ›lé podmínky pro takovou akci, jakou pÅ™edstavují Å¡kolní výlety, nabízí RIKITAN, firma specializující se na práci s dÄ›tmi. ZkuÅ¡ení a kvalitnÄ› proÅ¡kolení průvodci jsou k dispozici po celý den. VÄ›nují se dÄ›tem, starají se o to, aby si pÅ™ipravený program opravdu užily. Pro uÄitele je takto pojatý pobyt rovněž skvÄ›lým Å™eÅ¡ení. Je to pro nÄ› akce naprosto nenároÄná, bÄ›hem níž se nemusí o nic starat. Z nabídky, kterou má pro uÄitele a jejich třídy RIKITAN je možné si vybrat takový program, který bude odpovídat jak vÄ›ku, tak i zájmům Äi přáním žáků.